tefhim


tefhim
verilmiş olan kararın veya hükmün,duruşmada hazır bulunan taraflara yargıç tarafından sözle bildirilmesi

Hukuk Sözlüğü. 2010.

Look at other dictionaries:

  • tefhim — is., esk., Ar. tefhīm Anlatma, bildirme Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller tefhim etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tefhîm — I. (A.) [ ﻢﻴﺨﻔﺕ ] yüceltme, ululama. II. (A.) [ ﻢﻴﻬﻔﺕ ] anlatma. ♦ tefhîm etmek anlatmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • TEFHİM — Anlatmak. Bildirmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • tefhim etmek — anlatmak, bildirmek Hâkim, kararını tefhim etti …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TEFHİM-İ MERÂM — Merâmını anlatma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • anglatmak — tefhim, tâlim, şarh u beyan etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MÜFEHHİM — Tefhim eden. Anlatan, idrak ettiren …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • anglak — (inglak) zevk; zekyavet, idrak, tefhim, firaset …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • acele itiraz — verilen kararın tefhim yada tebliğinden itibaren belirli bir süre içerisinde ( genellikle bir hafta ) yapılması gereken, kanunda açıkça sayılan itiraz türüdür. itiraz üzerine kararı veren makam değil itiraz mercii bir karar verir …   Hukuk Sözlüğü